Atık Filtre Geri Kazanım

İş Makinalarında, sanayi makinalarından ve araçlarda Yakıt Filtresi ve Yağ filtresi  bulunmaktadır. Yağların ve yakıtın temizlenmesi konusunda araçların ömürlerini uzatmaktadır. Bunlarla beraber bazı hava filtreleri de tehlikeli atık kapsamına girmektedir. Bunlar özel hava fitreleri olup tehlikeli hava gazı ve tehlikeli tozları tutmaya yarayan hava fitreleridir.