ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT (ATY)

Refused Derived Fuel (RDF)

Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) anlamına gelen RDF (Refused Derived Fuel), evsel ya da endüstriyel atıkların ayrıştırılmasından geriye kalan atıkların, belirli bir prosesten geçirilerek beraber yakma tesislerinde fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılmasıdır.

Dünyada ve ülkemizde, özellikle çimento fabrikaları; hem ekonomik hem de çevre katkıları açısından alternatif ek yakıt olarak ATY’yi tercih etmektedir.

ATY Nasıl Üretilir?

Tesise kabulü gerçekleştirilen yüzlerce çeşit atığın; kalorifik değeri, klor, nem, ağır metal ve benzeri gibi parametrelere ait analizlerinin yapılmasının ardından, belirli bir menü oluşturulur.

Oluşturulan bu menü doğrultusunda; bir araya getirilip karıştırılan atıklar, 2 değişik kırıcıdan geçirilerek, ilgili yönetmelikte belirtilen (çimento fabrikalarının çalışma prensibine göre değişiklik gösterebilen) kriterlere göre ATY üretimi yapılır.

“Atıkların düzenli depolaması/bertaraf edilmesinin yerine,
ATY olarak değerlendirilmesi, doğal kaynak kullanımı ve fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazlarını azaltır.”

ATY Kalitesinin Önemi …

Çimento fabrikalarının kabul ve besleme kriterlerine göre üretilen ATY’nin sınıflandırılması için büyük stok alanları mecburidir. Üretilen ATY’nin kriterlere göre ayrı ayrı sınıflandırılması, çimento fabrikalarına gönderilen ATY kalitesinin sürekliğini sağlar.

ATY üretim süreci zor ve riskli bir iştir. Risklerin başında atıkların reaksiyona girmesi, yangın, parlama, patlama ve emisyon gelmektedir. Riski azaltmak için çok iyi bir atık laboratuvarına sahip olmak ve tesise gelen her 1 kg atığın laboratuvarda analiz edilmesi kaçınılmazdır.

Atık Üreticilerinde atıkların ayrıştırılması ile başlayan sürecin, Çimento Fabrikalarında sonuçlandığını düşünürsek, atık yönetiminin tamamen uzmanlık gerektirdiğini unutmamalıyız.