IBC Tank, Varil Yıkama

Dünya genelinde yaygın bir kullanım alanı olan yenilenmiş varil ve ıbc tanklardan beklenen ekonomik ve çevresel faydanın alınması, geri kazanım sektörünün belirli ölçütlerde kontrol altında tutulması, endüstri standartlarında üretim yapılması ile mümkündür.
Neden Yenilenmiş Ibc & Varil?
Ambalaj atıklarının çevreye zarar vermesini önler.

Ülke ekonomisine katkı sağlar.

Ekonomik çözümdür.