Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Atık Yönetimi Nedir ?

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.

Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Atık Yönetimi Nasıl Yapılmalıdır ?

  1. Yetkili/Sorumlu Belirlemek,
  2. Atığın Tanımlanması,
  3. Atığı Kaynağında Ayrı Toplama,
  4. Personel Çevre Eğitimi,
  5. Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması,
  6. Atık Ön İşlem,
  7. Atıkların Bertaraf/Geri Kazanıma Gönderilmesi,
  8. Kayıtların Tutulması,