Floresan Geri Kazanım

Civa, çevre için oldukça zararlı ve tehlikeli bir maddedir. Floresan lambaları, kontakt floresan lambaları ve yüksek yoğunluklu deşarj lambaları gibi enerji tasarruflu aydınlatma ekipmanları az da olsa civa içerirler. Örneğin, kontakt floresan lambalarındaki civa ortalama 4mg’dan az miktardadır. Bu civa genellikle lambaların çöp bidonuna ya da çöp kamyonuna atıldıklarında kırılmalardan dolayı ortaya çıkar. 

Lambalar civa kirliliğinin temel nedeni olmasa da, çok sayıda lambanın doğru olmayan yöntemlerle bertaraf edilmesi halinde ciddi sakıncalar oluşabilir. 

Aydınlatma ekipmanlarından açığa çıkan civanın engellenmesini en iyi yolu, lambaların diğer katı atıklarla birlikte atılmadan ayrı olarak kaynağında toplanması ve geri dönüştürülmesi için uygun tesislere iletilmesidir.